Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Περιστέρια
Με τις ξόβεργες μπορεί να πιάνεις πουλιά
δεν πιάνεις όμως ποτέ το κελαηδητό τους.
Χρειάζεται η άλλη βέργα....της μαγείας
μα ποιος μπορεί να την κατασκευάσει
αν δεν του 'χει από μιας αρχής δοθεί......      Οδ.ΕλύτηςΕλαιογραφία μου   70 χ 90
Λεπτομέρεια  του έργου